Maandag 21 november om 14u00 organiseert Okra Trefpunt Sint-Antonius Aalst in de zaal van het Capucientje, Capucienenlaan 99, een boeiende quiz. De aanwezigen nemen het tegen mekaar op in ploegen van minimum 4 en maximum 6 personen. Na de prijsuitreiking kan er nagepraat worden bij een lekker kopje koffie met koeken. Leden betalen € 4, niet-leden € 6. Inschrijven kan tot 17 november via tel. 053/77.79.15.

De omhaling voor de nieuwe vloermatten in de kerk bracht € 750 op, waarvoor onze dank.
We werden ook geholpen door de parochiekas en een paar naamloze edelmoedige schenkers. We betalen af in schijven.
Pater Paul

“Kom vaar mee en span uw draad naar elkaar en met Jezus”,
dat is het thema waarmee onze kandidaat vormelingen hun catechesejaar van start zijn gegaan.


Op 1 oktober was het de eerste startnamiddag voor de catechese met kinderen, van binnen en buiten de parochie, die hier regelmatig naar de kerk komen of gedoopt werden. Het is een levendige groep. Het thema is samen een vriendenkring worden van Jezus, met elkaar verbonden zijn zoals de draden van een web, en langs een hoge draad naar de hemel met Jezus, geïnspireerd door Zijn boek, de Bijbel. Op zondag 2 oktober werd dit ook met velen gevierd tijdens de Eucharistieviering van 10u30.

Start Catechese 1 Start Catechese 2