Zoals elk jaar vieren we gedurende 9 dinsdagen de noveen ter ere van de H. Antonius van Padua, patroonheilige van onze kerkgemeenschap. Een noveen of novene (novena in het Latijn) is een reeks van negen dagen waarop men op een bijzondere wijze tot God of een heilige bidt, ter verkrijging van een gunst of ter voorbereiding op een grote feestdag. De eerste dinsdag is 18 april, de laatste dinsdag valt precies ook samen met zijn feestdag, nl. 13 juni. In de Sint-Antoniuskerk is er elke dinsdag om 18u30 Eucharistie ter ere van deze bijzondere heilige.

De Goede Week, de laatste week van de Vasten, en vooral Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag vormen een hoogtepunt in het kerkelijk jaar. Samen met Pasen herdenken we deze dagen de kern van ons geloof.

Wie er wat dieper over wil reflecteren vindt op kerknet enkele inspirerende teksten over de Goede WeekWitte Donderdag en Goede Vrijdag. In het artikel rond Goede Vrijdag wordt gerefereerd naar Psalm 22 van Koning David, met de gekende vers "Mijn God, waarom heeft U mij verlaten". Voor een hedendaagse bewerking op youtube klikt u hier. De laatste strofen van deze psalm - die niet te horen zijn in de nummer -  getuigen van een groot vertrouwen in God, ondanks het gevoel van verlatenheid.    

GoedeVrijdag

 

Pasen is liefde door dik en dun, van U voor ons, én omgekeerd. Zalig Pasen aan iedereen!

Meer paaswensen vindt u in de paasbrief van paasbrief van bisschop van Looy en ook van onze deken-pastoor Marc Verwaeren. Hieronder volgt ook nog een foto-impressie van de Eucharistieviering op Paaszondag, 10u30.

 • Versiering altaar op Pasen
 • 01 ChristusVerrezen
 • 02 Intrede
 • 04 ZegenenVuur
 • 05 PaaskaarsAangestoken
 • 07 DoopvontWater
 • 09 ZegenenWater
 • 11 SintJobskoorOrkest
 • Versiering van het altaar op Pasen
 • Christus is verrezen!
 • Intrede
 • Zegening van het vuur
 • Nieuwe paaskaars werd aangestoken
 • Doopvont en water staan klaar
 • Zegenen van het water
 • Opgeluisterd door Koninklijk Sint-Jobskoor met orkest

 

 

Vier jonge muzikanten versmelten hun klassieke achtergrond met een grote voorliefde voor tango en folk. De veelzijdige bezetting verzekert een uiterst gevarieerd programma dat alle kanten op kan. Bekende melodieën en minder bekende pareltjes wisselen elkaar af rond het meesterschap van Bach en Piazzolla: variatie troef!

Wanneer: Maandag 1 mei 2017 om 20u

Waar: Sint-Martinuskerk, Erpedorp 1, 9420 Erpe-Mere.

Wat en wie: Concert van luchtig klassiek, over tango en traditional, tot folk met een knipoog gebracht door Robin Van Heghe (viool), Dennis Allegaert (accordeon), Isabel Geerardyn (gitaar) en Hannah Kruithof (contrabas)

Inkom: € 8 euro in voorverkoop, € 10 aan de kassa

Kaarten zijn te verkrijgen bij de muzikanten, of je kan reserveren door 8 euro over te schrijven vóór 25/04 naar BE15 0011 5603 9330 (Kathelijne Van der Biest) met vermelding van je naam.

 

Op zondag 7 mei is er speciaal voor de kinderen die binnenkort hun Eerste Communie doen en hun ouders een instapviering.

We wensen hen op deze manier welkom te heten in onze kerkgemeenschap én kennis te laten maken met de manier waarop christenen op zondag samenkomen om ‘de dag van de Heer’ te beleven met gebed, rust en ontspanning.

En misschien dat ook de andere gelovigen tijdens deze viering uitgedaagd worden om opnieuw stil te staan bij hun ‘christen-zijn’ en bij de betekenis van de eucharistie in het leven van elke dag.

 

De lokale gemeenschap Sint-Antonius organiseert een historische wandeltocht door het centrum van Aalst met als gids Dhr. Jan Louies op zondag 7 mei 2017. Startplaats: Stationplein Aalst om 14 uur. Einde om 17.00 u. Inschrijving: door € 5 te storten op rekeningnummer BE20 9731 5954 7856.

 

Op zaterdag 25 maart zijn de kandidaat-vormelingen op daguitstap gegaan naar Ieper om er te leren pottenbakken.In een korte duiding legden de catechisten eerst uit wat het verband is tussen de kunst van het pottenbakken en het Vormsel.

Net zoals de pottenbakker aan de klei vorm geeft op zijn draaitafel, zo worden christenen door Gods hand gevormd.

Daarna mochten ze zelf pottenbakken, en dat was niet zo simpel, want het was de eerste keer dat ze dit deden.

Nadien stond er nog een bezoek aan het Flanders Field Museum op het programma. Ze kregen een boeiende rondleiding van een gids, die hen heel goed kon laten aanvoelen hoe gruwelijk de Eerste Wereldoorlog was.

 • Sint Antonius Ieper1
 • Sint Antonius Ieper2
 

De eerste omhaling bracht al € 741 op. Op 9 april wordt een tweede omhaling georganiseerd ten voordele van de vastenactie door Broederlijk Delen.

 

sintjobskapelDe restauratiewerken aan de kapel zijn begonnen!

De eerste fase omvat de buitenkant en de omgeving van de kapel. Van de muren worden de oude verflagen afgehaald en de kapel wordt terug geverfd. Het dak wordt nagezien en waar nodig wordt het vernieuwd en stabieler gemaakt. Er worden ook nieuwe dakgoten gehangen. De grot wordt waterdicht gemaakt en de muurtjes rondom worden hersteld. Er komt ook een aansluiting aan het leidingwater en de elektriciteitsleidingen worden vernieuwd.

 

 

 

Sint Antonius BavodagOnze kandidaatvormelingen gingen op zaterdag 4 maart naar Gent voor de Bavo-dag, een event van Jongeren-pastoraal i.s.m. het bisdom Gent en talloze vrijwilligers. Hierna vindt u een kort verslag: Rond 9 uur vertrokken wij met de bus naar Gent. Na een hartelijke verwelkoming door onze bisschop Luc, hadden we een zinvol catechesemoment. Tijdens dat catechesemoment leerden we dat Jezus naar alle mensen omkijkt. Hoe groot onze fouten en tekorten ook zijn, Hij staat altijd klaar met zijn vergeving. Na het catechesemoment was er een zangmoment: uit volle borst zongen wij leuke en eigentijdse liederen. In de namiddag probeerden enkele jonge mensen ons warm te maken voor Jokri, want het Vormsel is geen eindpunt. We willen blijven groeien in ons geloof. Vervolgens was er een bezinningsmoment in de kapel, en daarna konden kiezen uit een waaier van spelletjes. De dag werd afgesloten met een spectaculaire show, waarbij alle groepen samenkwamen. Spijtig dat de weergoden ons dan minder goedgezind waren, want we moesten de regen trotseren. Blij keerden we naar huis terug, en we zijn er zeker van dat deze unieke ervaring ons nog lang zal bijblijven.

Wie nog meer vreugde- en hoopvolle impressies en beelden wenst te zien van de Bavodag, vindt dit in de Kerknet-artikels Terugblik bavodag 2017 en Kerk op nieuwe wegen met Bavodag en catechumenaat.  

 

De Vossenwegel wandeling in Wieze zal doorgaan op dinsdag 11 april i.p.v. 4 april, zoals eerder aangekondigd. En nog in april is er een gezellig, feestelijk buffet. Dit gaat ’s middags door op maandag 24 april. Voor het volledige programma zie OKRA.

 

JosephCoutts - Kerk In NoodZ.E.H Exc. Mgr. Joseph (Joe) Coutts, de aartsbisschop van Karachi (Pakistan), werd door Kerk in Nood uitgenodigd om eind april in België enkele conferenties bij te wonen en lezingen te geven (zie ook het kerknet-artikel "Bisschoppen uit Zuid-Sudan en Pakistan getuigen over vervolging").

Zelf heb ik hem jaren gekend. Hij is te bewonderen: een wijs mens en priester, diepgelovig, hard werkend, eenvoudig in levensstijl.

Ondanks de korte, drukke periode dat hij in ons land zal zijn, hoopt hij toch ook bij ons naar Aalst te komen. Hij is dan ook van harte welkom!