Ik wens aan alle studenten nog een dappere eindsprint, een goede en moedige inspanning, om daarna te genieten van een zonnige, zinvolle vakantie.

 

 

Donderdagnamiddag 29 juni: wandelen in de Kalkense Meersen

 

 

Overeenkomstig artikel 7 § 1 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, wordt aan alle belangstellenden meegedeeld dat er 1 vacature is binnen de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Antonius te Aalst. Enkel de personen die beantwoorden aan de hierna volgende voorwaarden, komen in aanmerking om lid te zijn van de kerkraad:

1° rooms-katholiek zijn;

2° de volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt;

3° in het bevolkingsregister ingeschreven zijn van de gemeente of van één van de gemeenten van de gebiedsomschrijving van de Sint-Antoniusparochie (Aalst en deelgemeenten).

Uitsluitend schriftelijke kandidaturen komen in aanmerking. Zij moeten vóór 10 juli ingediend zijn bij: Kerkfabriek Sint-Antonius, ter attentie van Paul Segers, Capucienenlaan 97, 9300 Aalst. De poststempel of de datum van ondertekening voor ontvangst geldt hierbij. Kandidaturen dienen vergezeld te zijn van een kopie van de identiteitskaart.

Paul Segers

 

ConcertULeicesterOp donderdag 20 juli 2017 om 20 uur geven het orkest en de concertband van de universiteit van Leicester een concert in onze Sint-Antoniuskerk.

Het orkest staat onder leiding van Dr. Paul Jenkins en treedt regelmatig op samen met het gekende London Philharmonic Orchestra. De big band onder leiding van Miss Alex Parry is een ensemble met koperen-, blaas- en percussie-instrumenten. Samen gaat het om zo’n 40 studenten.

Het belooft een mooi en gevarieerd programma te zijn met werken van Mozart, Bach en Vivaldi, maar ook filmmuziek geschreven door bijv. John Williams.

Gratis inkom en allen hartelijk welkom.

 

 

 

 

Op 24 juli 2016 organiseert Ziekenzorg Sint-Antonius haar jaarlijkse bedevaart met vertrek om 14.00 u. aan de Capucienenkerk. We gaan nog eens naar de Kapel van de Zalige Priester Poppe in Moerzeke. Daarna eten we een lekkere pannenkoek met ijs in den Bunt, Driegoten, Hamme.

Inschrijven (15 €) bij Pater Paul (053 70 33 51), Marina Bombart (053 21 36 12) of andere leden van Ziekenzorg.

Iedereen is welkom.

 

Heeft U een zoon of dochter die in 2006 is geboren of in het 5° leerjaar zit, dan komt hij/zij in aanmerking voor het H. Vormsel in 2018. Eventueel kan ook een broertje of zusje dat één jaar jonger is, het H. Vormsel tegelijkertijd ontvangen. Het H. Vormsel en de voorbereiding hierop worden in regel gevolgd op de parochie waar men woont. Maar ook kinderen die hier gedoopt zij, of kinderen van ouders die een band hebben met onze parochie, bvb. via de zondagsviering, komen in aanmerking.

Mogen wij u vragen uw kinderen nu reeds in te schrijven voor de vormselcatechese? Dit kan door contact op te nemen met Pater Paul Segers, Capucienenlaan 97, tel: 053/70.33.51, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U kan ook terecht op de webpagina Vormsel in het menu Sacramentele vieringen waar u meteen ook het inschrijvingsformulier vindt.

Eind september of begin oktober 2017 is er een info-avond in het Capucientje waartoe u dan zal uitgenodigd worden. We wensen nogmaals uitdrukkelijk te vragen niet te wachten tot september, maar ons nu reeds te contacteren om uw kind(eren) in te schrijven.

Pater Paul en de catechisten 

Naar jaarlijkse gewoonte, omwille van een belofte gemaakt door de lokale bevolking op het einde van de tweede wereldoorlog, werd ook dit jaar op 31 mei de toewijding aan Moeder Maria vernieuwd. De mensen van toen hebben de mooie devotiekapel voor O.L. Vrouw Oorzaak onzer Blijdschap gebouwd, rechts van het portaal van de kerk, uit dankbaarheid voor de bescherming van de bevolking. Ook nu waren een 45 tal mensen aanwezig met een dankbaar geloof.

 

 

Hij heeft onze handen nodig om anderen te ondersteunen.

Hij heeft onze woorden nodig om zieken te troosten.

Hij heeft onze verhalen nodig om de droom van een wereld waar het goed wonen is voor iedereen levend te houden.

Hij heeft onze voeten nodig om naar mensen te gaan die niet meer uit de voeten kunnen.

Hij heeft ons hart nodig om van mensen te houden wier hart koel en koud is geworden.

God heeft ons nodig om zijn droom van liefde en vrede waar te maken.

En overal waar iets hartelijk wordt gedaan aan een mens, daar is God nabij.

Daarom kunnen wij niet zonder elkaar.

Het was weer een hoogdag en feestdag. Oprechte dank aan het lerarenkorps want zij hebben de voorbereiding van de kinderen met overtuiging aangepakt. Het is aandoenlijk om zien hoe die kinderen met geloof, entoesiasme en overtuiging Jezus in hun hartje willen verwelkomen. Meer en meer wordt het een keuze tussen geloof en andersdenken, met alle respect voor elkaar. Gaan wij nu, de ouders en de kerkgemeenschap, dat geloof van deze kinderen brandend houden en voorleven, of langzaam laten uitdoven? Ook de oma’s en opa’s hebben hierbij een belangrijke rol.

 • Sint-Antonius Eerste Communie 2017
 • Sint-Antonius Eerste Communie 2017
 • Sint-Antonius Eerste Communie 2017
 • Sint-Antonius Eerste Communie 2017
 • Sint-Antonius Eerste Communie 2017
 • Sint-Antonius Eerste Communie 2017
 • Sint-Antonius Eerste Communie 2017

 • Sint-Antonius Eerste Communie 2017
 • Sint-Antonius Eerste Communie 2017

   

 

Op 13 mei ontvingen 34 jongens en meisjes uit de handen van Z.E.Heer Collin het H. Vormsel. Het was een mooie viering, met aandachtig luisterende jongeren, waar ook onze catechisten werk van gemaakt hadden, niet enkel met voorbereidingen aan de viering zelf, maar ook door inzet gans het jaar door. Proficiat en dank u aan allen.

 • Sint Antonius vormselviering 2017
 • Sint Antonius vormselviering 2017
 

Wenst u nog eens terug te blikken op andere activiteiten binnen het kader van de vormselcatechese van dit jaar, dan verwijzen we u graag door naar Werkgroep - Vormselcatechese. Wenst u uw kind in te schrijven voor de vormselcatechese ter voorbereiding op het Vormsel in 2018, dan vindt u meer info in Aanvraag inschrijving vormselcatechese.

Een tijdje geleden publiceerden we een vacature voor een nieuw lid van de Kerkraad Sint-Antonius. Dit was ter vervanging van Dhr. Jan De Mey die ontslag nam. Mevr. Els van Langenhoven heeft deze oproep beantwoord en werd ook aanvaard als nieuw lid. We danken Dhr. Jan De Mey voor zijn jarenlang trouw lid-zijn.

 

Van 23 april tot 3 mei bracht de aartsbisschop van Karachi, Monseigneur Joseph Coutts, een bezoek aan verschillende bisschoppen in België, op uitnodiging van Kerk in Nood, om te getuigen van de moeilijkheden waaronder Pakistaanse Christenen gebukt gaan en samen bidden (zie ook het kerknet-artikel "Bisschoppen uit Zuid-Sudan en Pakistan getuigen over vervolging"). Mgr. Coutts was zeer dankbaar voor de aangename ontmoeting met de Belgische bisschoppen en de kardinaal. Naast zijn officiële programma, maakte de aartsbisschop ook graag tijd om een bezoek te brengen aan de ex-missionarissen van de Kapucijnenorde.