Zondag 29 januari na de hoogmis van 10.30 uur is er in ’t Capucientje een nieuwjaarsreceptie met een hapje en drankje waartoe alle mensen die zich met de lokale Kerk Sint-Antonius verbonden voelen vriendelijk worden uitgenodigd. We nodigen bij deze gelegenheid tevens ook alle medewerk(st)ers uit om hen hartelijk te bedanken voor hun inzet. Welkom!

Op zaterdag 28 januari om 16.00 uur vieren we samen met de 41 gedoopte kindjes, hun ouders, meters en peters het feest van Onze-Lieve-Vrouw Lichtmis. We bidden samen in de kerk voor Gods zegen en de bescherming van Moeder Maria voor onze gezinnen. Mag het gezin van Maria en Jozef een bron van inspiratie zijn voor zorgzaamheid, toewijding en geloof in God en trouw aan elkaar. Daarna worden deze families uitgenodigd in ’t Capucientje voor pannenkoeken en een gezellig samenzijn.

Sint Antonius SJKOVrijdag 16 oktober werd het Koninklijk Sint-Jobskoor en -orkest ontvangen op het stadhuis en gelukgewenst door Dhr. Iwein de Koninck, schepen van Kerkfabrieken en Jeugd. Meer dan 100 jaar hebben ze de liturgische diensten opgeluisterd op de 4 hoogdagen van het kerkelijk jaar in de Sint-Antoniuskerk. Aan acht leden werd de gouden medaille van Sint-Bavo aangereikt en twee leden kregen de zilveren medaille van Sint-Bavo omwille van hun 50 of 25 jaren van trouwe inzet. Een heel speciale vermelding verdient Dhr. Gerard Blondeel die zo heel dikwijls in stilte in de kerk komt werken, hele namiddagen reeds jarenlang, om partituren voor het orkest te componeren en gereed te leggen. Ik hoop dat ze samen verder leven, verder dynamisch leven, en mij overleven. Proficiat en dank aan allen, speciaal ook aan hen die er al of nog ‘maar’ 49 of 24 jaar bij zijn, nog een jaartje geduld.

2016 is voorbij. Het jaar is weer snel verlopen met vele onverwachte evenementen: blijde gebeurtenissen; schokkende nieuwsberichten; tragische, vlug vergeten natuurrampen; en dramatische, aanslepende oorlogen en terreurdaden; maar ook stil verzwegen zorg en goedheid niet alleen door artsen zonder vakantie en in palliatieve eenheden maar ook in huizen met zieke mensen. We spreken opnieuw wensen uit, versturen kaartjes en zingen over vrede. Kom sla je handen in elkaar, laat vrede gebeuren, en gelukwensen zich meer en meer realiseren. Gaan wij Hem bezoeken in Zijn stal, met de gave van ons hart voor elkaar? We wensen u alvast vrede in het hart en veel moed bij tegenslag toe.

 • kerststal 02

   

 • kerststal mt koor 01

   

 • P1080717
 • P1080708
 • P1080706
 • P1080712
 • P1080715
 • P1080718
 • P1080707new