Startviering vormselcatechese: Volg je Gods Persoonlijk Spoor?GPSGodsSpoor

Een dertigtal jonge mensen gingen al-dan-niet op eigen vraag in om het G.P.S. van God te volgen. Hun enthousiasme was groot, de wil om het serieus aan te pakken ook. Onder begeleiding van hun catechisten ging ze er zaterdag 08 oktober tegenaan. Pater Paul ging voor in de verzorgde eucharistieviering en had zelf nooit gedacht dat deze 11-12 jarigen nog eens voor hem zouden staan.

Startviering groep

Bij de eerste stap -hun doopsel- legden de ouders de 1e rail van de spoorlijn. Ze werden toen aan God toevertrouwd met de beschermde armen van volwassenen. Deze jonge mensen staan nu op een nieuw kruispunt in hun leven. Er zijn tal van wegwijzers die men kan volgen met onze GPS en die geeft ons wel eens een foute weg. Het G.P.S. van God vinden we terug in de figuur van Jezus, ook Hij had een wegwijzer in het dagelijkse leven: Zijn Moeder Maria en zijn vader Jozef. Daarom is het goed om vaak bij Hem te komen, om te luisteren naar Zijn verhalen, naar wat Hij ons wekelijks aan voedsel aanreikt. Vandaag hebben we samen met alle aanwezigen in onze kerk gebeden dat deze jongens en meisjes de juiste keuze zouden maken.

Pater Paul formuleerde een heel mooie wens:

“Ik wens jullie moed bij moeilijkheden, want die zullen er wel eens komen.

Dienstbaarheid en hulpvaardigheid aan mensen in nood, ook die zullen jullie pad kruisen.

Liefde en draagkracht bij jullie samenkomsten om ook te leren danken zoals de gelovige melaatse in het evangelie van deze dag.

Ik wens dat je de goedheid en het geluk samen moogt beleven in een christelijke gemeenschap en mogen jullie -ouders- uw kind nabij blijven op die weg naar volwassenheid. Beleef samen met hen Gods Persoonlijk Spoor.”

Marina