wereldvluchtelingendag 2017Sinds 1914 brengt de Katholieke Kerk, op initiatief van de Paus, de situatie van migranten en vluchtelingen wereldwijd in de aandacht. Dit jaar schetst Paus Franciscus in zijn wereldbrief vier stappen die migranten en vluchtelingen moeten helpen om in een nieuw land een betere toekomst te kunnen opbouwen :

"Waar migranten en vluchtelingen aankomen moet een samenleving bereid zijn hen te verwelkomen (onthaal, begeleiding), te beschermen (erkenning en verzekering van fundamentele rechten), hun leven bevorderen (hun capaciteiten doen ontplooien en helpen vormen) en hen integreren (voorwaarden scheppen om een plaats te hebben in de nieuwe samenleving)”.

« De vreemdeling die in uw land verblijft zal je behandelen als een landgenoot. En jullie moeten hem beminnen als jezelf, want jullie zijn zelf vreemdeling geweest in Egypte. Ik ben Jahwe uw God.» (Lv 19, 34).

De volledige boodschap van de paus kan u hier lezen. Het is niet de eerste keer dat de paus een lans breekt voor de vluchtelingen. Ook in zijn kersttoespraak had hij hier aandacht voor. Binnen de Belgische bisdommen worden alvast 100 Syrische vluchtelingen opgenomen. Daarover kan u meer lezen in dit Kerknet artikel. Maar het is ook een boodschap aan elk van ons.