Veertig dagen lang zouden wij, christenen, ons moeten voorbereiden op het feest van de Verrijzenis. Vastentijd wordt het genoemd, een tijd van soberheid, inkeer, gebed en verzoening. Bij ons begint deze tijd geruisloos; bij de moslims heel anders, de Ramadan. Het is tevens een tijd van hernieuwd, bezield engagement voor elkaar en de schepping. Ook Broederlijk Delen heeft als slogan: help de honger uit de wereld. Doe je mee, stimuleren we elkaar: verbonden in gebed en solidair met de medemens? In onze kerkgemeenschap is er alvast tijdens de vastentijd elke vrijdag een sobere, solidaire maaltijd. Welkom.

SobereMaaltijdenWeek1