Niets groots, niets uitzonderlijks, twee bescheiden mensen, een man en een vrouw met hun baby, gelovig joods: om samen met hun baby te doen wat volgens de wet gebruikelijk is. Wat is er te zien? Geen mens wellicht die er van op zou kijken als Hij in het huis van zijn Vader komt. Of toch wel? De oude Simeon ‘ziet’ wat niet te zien is! Hij ‘ziet’ wie dit kind is, wat het betekent voor zijn volk en voor de hele wereld: redding en licht.

Toch is er uiterlijk niets anders te zien dan die ontroerde oude man met een boreling in zijn armen, samen met de ouders van het kind, kleine mensen, verloren in de grootsheid van de tempel van Jeruzalem. Zo is de weg van Jezus. En niet anders… (meditatie door Marc De la Marche; volg de link naar de volledige bezinning)

  • kaars zegenen 02
  • kaar aansteken 01
  • kandelaar 02
  • lichtmiskaarsen 01
  • onze vader 02
  • zegen kinderen 04