Er was de complimentendag en internationale vrouwendag, maar ook een week van de vrijwilliger (3-11 maart)! En onze vrijwilligers verdienen dat ook! Niet slechts met een pluim of een compliment, niet een hele octaaf of week aan hen denken, maar … gans het jaar door. Zonder vrijwilligers is er immers geen jeugdbeweging, geen parochiaal leven, geen buurtleven. Ze zijn dus onvervangbaar, onmisbaar. Beste vrijwilliger, ook nog nog eens van harte dank voor je inzet, je motivatie, je expertise, je vele werk en toewijding. Voor jou nemen we de hoed af: chapeau.