Met onze start als kloosterkerk, blijft onze parochie voeling hebben met wat er gebeurt bij de Kapucijnen. Zo is Adri Geerts is nieuwe overste van de Vlaamse kapucijnen. Onze Kapucijnen zijn trouwens ook voorlopers binnen Europa op vlak van internationalisering, met o.a. een visie over internationale broedergemeenschappen en missiewerk binnen Europa. Vorig najaar sprak De Morgen met broeder Marcin, een poolse broeder die momenteel bij de Kapucijnen in Antwerpen verblijft. In het gesprek getuigt hij van zijn geloften, maar kaart hij ook aan hoe erg het gesteld is met de Belgische Kerk, in vergelijking met wat hij ervaarde in Polen.