Sedert 1 mei ging de Mariamaand van start. “Waar men gaat langs Vlaamse wegen” en “Liefde gaf U duizend namen”: deze liederen getuigen van de eerbied die we hebben voor moeder Maria als moedige geloofsvrouw die staande bleef tot onder het kruis en nooit het geloof in de beloofde Messias verloor. Nog steeds gaan vele mensen met een dankbaar hart, of met vele vragen en zorgen, op bedevaart. Onze Lieve Vrouw is bron van inspiratie en geloof.