17 december: Kerstfeest in de zaal ‘t CapucientjeLogoOkraSmall2

18 december, 14.30u: ‘Gelovig leven vandaag’, met Marc Verwaeren, pastoor deken Aalst, LDC de Maretak, Albrechtlaan 119A

7 januari, 14u00: ontmoetingsnamiddag, optreden van The Family Band