Eind oktober, de wintertijd breekt aan, een tijd van donkere dagen. Zonder licht voelen we ons onveilig en onzeker. De nieuwsberichten waarschuwen voor inbrekers: "Geef een teken van leven in huis, laat een lichtje branden". Omgeven door duisternis verliezen we onze oriëntatie. Zonder licht kunnen we niet leven.

De herfst en winter worden dan ook doorbroken door een reeks van Lichtfeesten, die vaak teruggaan op oude gebruiken. Ook het feest van Sint-Maarten maakt daar deel van uit, de adventsperiode en Kerst, om te eindigen met Maria Lichtmis. Maar het zijn halloween en Allerheiligen/Allerzielen die de start markeren.

Allerheiligen en Allerzielen gaat over verbondenheid over de dood heen, over leven met grote L in Gods liefde.

Hoewel geheel verschillend in opzet, zijn beide feesten sterk verbonden. Halloween geeft uitdrukking aan onze angst voor het duister en de dood. Op Allerzielen herdenken we onze dierbare overledenen en geloven of hopen we dat ze geborgen zijn bij de Vader. Het verbindt ons met hen en met onze overlevende medemensen die troost bij een verlies zo nodig hebben. Tussenin komt het feest van Allerheiligen (spijtig genoeg) wat in de verdrukking. We vieren onze heiligen, vensters op God, mensen als wij, en voorbeelden om het Evangelie ernstig te nemen in ons gewone dagelijkse leven (Dossier Allerheiligen en Allerzielen, Kerknet). 

Wij nodigen jullie allen uit om deel te nemen aan één van de vieringen die ter gelegenheid van Allerheiligen en Allerzielen zullen doorgaan: woensdagavond 31 oktober om 18u00 en op Allerheiligen zelf, donderdagavond, om 19u30. Tijdens deze laatste viering zullen de gedachteniskruisjes van de overledenen van het voorbije jaar aan de familieleden - speciaal uitgenodigd voor deze viering - worden overhandigd.       

Daarnaast heeft brengt op 1 november onder meer artiest Senne Guns tussen 17u00 en 18u00 uur op de begraafplaats in Aalst een ingetogen performance (vzw Reveil), een muzikaal en poëtisch eerbetoon aan de wortels van de stad, met het diepste respect voor elke overtuiging.