KristusGeborenGekruisigd2“Un Petit Jésus…?”

Soms vraag ik me af hoe sommige (groot-) ouders de oorsprong en betekenis van het Kerstverhaal uitleggen aan hun nakomelingen? Want in plaats van het Kindeke is intussen de Kerstman overgewaaid uit de Angelsaksische contreien en ook hier al goed ingeburgerd. In de verste verte heeft deze laatste echter geen uitstaans met het échte Kerstgebeuren.

Maar wie is hij en waarvoor staat deze figuur?

Uiterlijk lijkt hij als twee druppels water op Sinterklaas maar dan zonder diens nu fel gecontesteerde donkerhuidige assistent. En waarom lopen beide eerbiedwaardige Heerschappen elkaar voor de voeten, precies in dezelfde periode van het jaar?

Terwijl in het Kerkelijk instituut ernstig wordt gedebatteerd of nu Kerstmis dan wel Pasen het ‘belangrijkste’ feest wordt op de liturgische kalender, gaat hun respectievelijke betekenis aan de meeste van onze medemensen voorbij.

Het was geduldig aanschuiven die decemberochtend bij de warme bakker in mijn Brusselse ex-parochie. De man vóór mij debiteerde uitgebreid zijn bestelling. Nadat hij de klassieke kerststronk nauwkeurig had onderzocht vroeg hij enigszins verwonderd: “Et le Petit Jésus?”.  De rozige, fel gesuikerde Kindekes lagen inderdaad apart in een rieten mandje. In onze multiculturele samenleving horen bakkers liefst zo neutraal mogelijk te blijven.. De klant was duidelijk nog van mijn generatie. U weet wel: de laatste jaren van de rijke Roomse traditie in onze gewesten. Voor hem was het zoete beeldje vanzelfsprekend ‘inclusief’ want Kerst zonder ‘le Petit Jésus’, hoe leg je dat uit?

Voor de eerste maal na mijn verhuis zou ik een echte middernachtmis bijwonen in mijn nieuwe parochie. Ik was tijdig in het kerkgebouw aanwezig en kon alzo het uitgebeelde kersttafereel van dichtbij bewonderen. Plots werd ik getroffen door een fel contrasterende symboliek. Pal boven de lege kribbe waarin straks het schamele Wicht zou neergelegd worden hing een levensgroot Kruis waaraan dezelfde, intussen volwassen geworden Persoon, zijn laatste gesmoorde adem uitstootte: Begin en einde in één beeld gevat... Het leek alsof zijn ultieme lot van bij de geboorte letterlijk boven zijn hoofd zweefde. Het werd inderdaad dé Opdracht van zijn leven. Bestemd voor ons allen. Een mysterie.. moeilijk uit te leggen, inderdaad.

Marcel