Kerststal2018 loopt op z’n einde. Er waren dagen van twijfel en onzekerheid, van donkerte en uitzichtloosheid, van verdriet, maar ook van vreugde en zonneschijn na die donkere wolken.

Binnenkort wensen we elkaar “Een gelukkig nieuwjaar”. En oudere mensen voegen er spontaan aan toe “én een goede gezondheid”. Er is echter geen geluk zonder pijn, geen gezondheid zonder goede levensstijl, geen hoop zonder twijfel, geen vriendschap zonder ontmoeting, zonder luisteren en spreken. Er is geen verbondenheid zonder toenadering, geen goede verstandhouding zonder gesprek, en geen vrede zonder aanpakken van onopgeloste misverstanden.

2019 zal zijn verrassingen meebrengen, onverwachts goed nieuws en onvoorziene pijnlijke gebeurtenissen. Ook dit jaar zal er afwisselend vrede zijn maar ook misverstanden, zal er geluk zijn en pijnlijke eenzaamheid, goede resultaten en geen goede uitslag.

Maar in de stilte en de goede plaatsen in ons hart willen we elke dag opnieuw streven om te verwezenlijken waar we nog niet in slaagden. Telkens weer noodzakelijke ingrediënten hiervoor zijn stappen naar elkaar, een uitgestoken hand, een warme blik, een stamelend woord, een nieuwe ontmoeting. Dan zal zich in ons de verandering voltrekken waarin we misschien al niet meer geloofden.

Zalig en heilvol nieuwjaar!

Naast onze eigen wensen, laten we jullie ook graag de kerstwensen lezen van onze Deken Marc en van Paus Franciscus