Evangelist Lucas In tegenstelling tot het burgerlijk jaar, startte het nieuwe kerkelijke jaar reeds met de 1ste zondag van de Advent. In 2018-2019 besteedt de liturgie aandacht aan het Evangelie volgens Lucas. We mochten met deze schrijver reeds kennis maken in het Jaar van de Barmhartigheid, maar misschien is een opfrissing wel nuttig.

Lucas was geen apostel, maar een niet-Joodse volgeling van de tweede generatie, een metgezel van Paulus. Wetenschapper en arts zijnde, trachtte hij een degelijk verslag op te maken van Jezus' werken, gebruik makend van bestaande evangeliƫn en eigen gesprekken met mensen uit Jezus' onmiddellijke nabijheid.

Hij is tegelijk ook zeer gevoelig voor Jezus' zorg voor armen en zieken, zijn vergevingsgezindheid, aandacht voor alle volkeren, maar spreekt ook van een grote vreugde en blijdschap. Dat maakt dat we in zijn Evangelie ook vele verhalen vinden die niet opgenomen zijn bij de anderen.

De kerknet artikels De Evangelist Lucasen Leessleutels voor het Evangelie van Lucas (met video's) geven extra duiding bij de persoon en de klemtonen die hij legt.    

Hiernaast een detail van het triomfkruis in onze kerk. Elk van de hoeken symboliseert een Evangelist. Lucas wordt voorgesteld als een gevleugeld rund. De vleugels verwijzen naar heiligheid, het rund doelt wellicht op het offerdier dat Zacharias bij zich had in de tempel, het openingsverhaal van het Lucasevangelie.