Begin februari. De advents- en kerstperiode ligt alweer ver achter ons. En vooraleer we ons storten in carnaval en veertigdagen, zijn er nog vijf “zondagen door het jaar” te gaan. Maar ook op die “gewone” zondagen, zijn de lezingen en het evangelie uitdagend en ontroerend.

Op de vierde zondag door het jaar, op 3 februari, verhaalde het Evangelie over het optreden van Jezus in Zijn thuisstad Nazareth (Luc. 4,21-30). De verwachtingen waren heel erg hoog, gezien de wonderen die hij op andere plaatsen had verricht, en Hij werd dan ook met veel vreugde onthaald. Wanneer echter blijkt dat Hij niet gekomen is om wonderen te verrichten voor slechts één enkel volk, maar er is voor àlle mensen, en bijzondere aandacht heeft voor de armen, verdrukten en gediscrimineerden van die tijd, slaat de sfeer om.

Barmhartige liefde voor allen … dat was een boodschap die men eigenlijk liever niet wilde horen.

Het gaat bij Zijn optreden in de synagoge dan ook van kwaad naar erger, men wil hem zelfs dood. En toch blijft Jezus midden de mensen staan. Alludeert Lucas hier reeds op Jezus’ verrijzenis? Als in een trailer van een film lijkt de evangelist ons wel een samenvatting te geven van wat er met Jezus van Nazareth zal gebeuren, en nodigt hij ons uit om beter kennis te maken met deze bijzondere man.

Zijn boodschap van Liefde voor de naaste was en is nog steeds alleszins baanbrekend. Ook nu nog moeten we toegeven dat we er soms niet zoveel van bakken, zelfs niet in de relaties met onze geliefden, laat staan in onze omgang met alle andere mensen. Paulus, in zijn eerste brief naar de Christenen van Korinte (1 Kor. 12,31-13,13), stelde het scherp:

Geloof, hoop, en liefde: alle drie blijken ze essentieel, maar daarvan is de liefde de belangrijkste.

Alle talenten die we hebben dienen tot niets, als we de liefde niet hebben. Die liefde beschrijft hij op ontroerende manier. Kunnen wij mensen tippen aan liefde met zo’n goddelijke dimensie? Het maakt ons nederig, en zet ons met beide voeten op de grond. En toch hoeven we ook niet te wanhopen: al onze inspanningen – hoe klein ook – zijn niet tevergeefs.

De liefde vraagt niets, verdraagt alles en vergaat nooit. Eens zullen we ze in al haar volheid mogen ervaren.

(av)

Gris videogame breekbaar

P.S.: Geloof, hoop en liefde zijn ook de thema's waar een klas vijfdejaars spontaan over reflecteerde na het spelen van de nieuwe (geweldloze) game GRIS over hoop en kwetsbaarheid. Godsdienst lerares Liesbeth Last schreef er een kerknet-artikel over Gamen in de klas? Voor dit spel moet het kunnen: Gris.