Wij gedenken en herdenken onze overledenen van de maand februari: Katrien Truijens - Richard De Pril - Fabienne Van Hauwermeiren - Anny Buyle - Marie-Paule Kiekens -Marthe Roosen - Georges Blanckaert - Patricia Van Mulders.

HerdenkingOverledenen

"We bidden voor onze lieve doden,
sommigen afgeknakt voor ze bloeiden,
sommigen rustig en vol overgave,
sommigen met de dood lang en pijnlijk voor ogen...
Ze hoorden bij ons.
Bewaar ze in ons hart, Vader, zoals Gij ze in Uw hart draagt voor eeuwig.

Terwijl wij waakten bij jouw bed, terwijl wij waakten bij jouw slapen, terwijl wij waakten bij jouw ademen — herinnerden wij ons het leven met jou, vertelden we soms verhalen van wie je was; beseften wij hoe we met jou zijn verbonden.

Terwijl wij waakten keken wij terug. Wat vergeten leek staat ons weer voor ogen. We denken terug aan jouw zorg om ons. We denken aan jouw inzet voor ons. We herinneren ons jouw eigen manier van doen.

Terwijl wij waakten, soms zelf even wegslapen, soms even weggegaan, zijn we toch bij jou. Ons praten, zwijgen, denken en doen zijn gericht op jou.

Terwijl wij waakten aan de grens, trok jij naar de rust, de oeverloze vrede, de berg op om er in Gods tent te mogen wonen. Als je het zelf niet kunt geloven, hopen anderen het voor jou.