Waar men gaat langs Vlaamse wegen, komt men U Maria tegen. De moeder van Jezus, een vrouw, een dame van weinig woorden, ook in het Evangelie. Ze was er waar Ze moest zijn, in de tempel om te bidden en te danken, later op zoek naar haar achtergebleven Zoon. Ze zag ook de precaire situatie bij de bruiloft in Kana. Ze was bij haar Zoon op Zijn Lijdensweg en stond onder het kruis. Ze ging niet kijken naar het graf, want Ze geloofde dat haar Zoon zou verrijzen. Een vrouw die Zijn Woorden in haar hart bewaarde, geloofde en staande bleef. Bij Haar mogen we zijn en steeds terugkeren. Dagelijks even bidden om rust te vinden: een kwartier vertoeven bij God.

Maria stond onder het kruis