Vele mensen kwamen op Palmzondag om een palmtakje. Het was echter niet evident om er voldoende te verzamelen, tot zondagnamiddag zelf, een trouwe kerkbezoeker twee grote zakken kwam leveren.

Eén takje is ons genoeg, een groene tak van hoop ons gelovig aangereikt, niet als een magische kracht maar als een krachtig symbool van nieuwe hoop.
Eén takje is ons genoeg, een groene twijg van vrede die vertelt van een goddelijke mens, Jezus van Nazareth,  en ons uitdaagt om zijn weg te gaan van dienende goedheid en tedere waakzame nabij-zijn.
Dit éne takje achter een kruis in ons huis of in de auto verwijst naar de Goede Herder die behoudzaam over zijn schapen waakt als wij gelovig vertrouwenvol opkijken naar Hem.

Het was dit jaar tijdens de Goede Week heel anders in de Sint-Antoniuskerk, zonder Witte Donderdagviering en Paaswake. In het rustoord Sint-Job vierden we samen het Lijden van de Heer met een openheid naar Pasen. Het lijdensverhaal heeft zin door de Verrijzenis van de Heer. De bewoners zongen, soms met piepende stem of schorre keel, maar wel heel enthousiast “O hoofd vol bloed en wonden”. De Heer is waarlijk opgestaan! Hoe vaak zijn ook deze mensen in hun leven reeds opgestaan: uit een misverstand, een verlies, uit een val, uit eenzaamheid. Bij deze tevens van harte een pluim voor de vrijwilligersgroep die z’n best heeft gedaan.

De paaszondagvieringen in de Sint-Antoniuskerk zelf waren zeer sereen met een goede opkomst. Er was mooie zang, zowel ’s morgens als ’s avonds. Het parochiekoor heeft weer zijn best gedaan, maar is op zoek naar extra zangers en zangeressen. Ook de kerk zelf was mooi versierd. P. Paul was present, al voelde hij zich nog niet helemaal fit nadat hij thuis was uitgegleden en gevallen … nee, niet over een verdwaald paasei. En intussen gingen ook de mensen van Ziekenzorg op stap met paaswensen en paaseieren én hun minzame vriendelijkheid.

  • Sint Antonius Palmzondag kruis
  • Sint Antonius Palmzondag uitdelen palmtakjes
  • Sint Antonius Pasen Zegenen van het vuur
  • Sint Antonius Pasen Gewijd Water & Verrezen Christus
  • Sint Antonius Pasen Communie