Sint Antonius SSSM2019zaal2bOprechte dank aan alle deelnemers en medewerk(st)ers!

De totale opbrengst bedroeg € 1507,30, waarvan € 750,00 werd gestort aan ‘Mensen voor Mensen’ en – dankzij nog een extra gift – € 1000,00 aan de school in Pakistan waardoor de achterstallige lonen van leerkrachten konden worden uitbetaald.

Nogmaals dank u wel!