We geven hieronder graag het woord aan de mensen van Damiaanactie. We doen dit enerzijds extra van harte, wetende dat er onder de stagairs mensen zijn die we op onze parochie  regelmatig mochten ontmoeten en actief waren, maar ook vanuit een diepgewortelde interesse en hulp voor mensen in nood, als geloofsgemeenschap naar de geest van  Sint-Franciscus en Sint-Martinus.   

“Ieder jaar gaan laatstejaarsstudenten verpleegkunde van het Sint-Augustinusinstituut van Aalst, in samenwerking met Damiaanactie, op stage naar een land waar Damiaanactie actief is en de zorg voor mensen met lepra en tuberculose ondersteunt. In maart ging een groep van 8 studenten en 3 begeleiders van de school op stage naar Nepal. Ze werkten er enkele weken mee met het lokale team en verzorgden er patiënten.

De studenten konden er zien dat zorg voor mensen die het niet makkelijk hebben geen solowerk is maar een werk dat gedragen wordt door vele mensen samen!

Ze spreken in al hun verhalen hun respect uit voor de patiënten die ze ontmoeten. Respect omdat ze ondanks hun problemen als armoede, ziekte, sociaal isolement… toch blijven lachen en toch proberen te genieten van kleine dingen en ondanks hun beperkingen weven, zorgen voor de dieren van de boerderij, koken voor andere patiënten…

Respect ook voor alle teamleden die iedere dag het beste van zichzelf geven en ook mensen die genezen zijn. Respect voor alle medewerkers van Damiaanactie die zieken ook na hun genezing niet los laten en hen door concrete hulp – een naaimachine, een koe, een stukje land – helpen ontsnappen uit de spiraal van armoede…

De studenten spreken in al hun verhalen hun respect uit voor de patiënten, de teamleden, de genezen mensen. Maar dwingen ook zelf respect af door te tonen dat ze de mensen die ze verzorgen graag zien. 

Maar, de studenten dwingen ook zélf respect af. Door mensen met lepra een warme handdruk te geven, door hun grote wonden te verzorgen, door kinderen met hiv te knuffelen en ermee te spelen… tonen ze dat ze er willen zijn voor alle mensen zonder onderscheid. Groot of klein, Hindoe, Christen of Moslim, arm en met een ernstige verminking – het maakt hen niet uit. Ze tonen dat ze de mensen die ze verzorgen graag zien.”

Damiaanactie

  • Studenten Verpleegkunde Sint-Augustinus op stage met Damiaanactie
  • Studenten Verpleegkunde Sint-Augustinus op stage met Damiaanactie
  • Studenten Verpleegkunde Sint-Augustinus op stage met Damiaanactie