Op mediazondag 2 juni maakt Paus Franciscus een kritische reflectie over de sociale media. In eerste instantie buigt hij zich over welke netwerken we wensen – want, de mens wenst hoe dan ook deel uit te maken van een gemeenschap:

“De huidige context roept ons allen op om te investeren in relaties en om ook op het internet en via het internet het interpersoonlijke karakter van ons mens zijn te bevestigen.”

Hij geeft ook aan op welke manier sociale media in de Kerk daartoe een hulpmiddel kunnen zijn.

“Als een kerkgemeenschap haar activiteiten coördineert via het internet, om daarna samen eucharistie te vieren, dan is het een hulpmiddel. Als het web een gelegenheid wordt om verhalen en ervaringen van schoonheid of van lijden die fysiek ver van ons verwijderd zijn te delen, als het ons helpt om samen te bidden en om het goede te herontdekken in wat ons verenigt, dan is het een hulpmiddel.”

Kerknet op haar beurt poneert 7 argumenten waarom Kerkelijke media belangrijk zijn voor Kerk én samenleving. Het zijn meteen ook uitdagingen voor de professionele en/of vrijwillige medewerkers van kerkelijke media.

En, wat ons betreft, lijkt deze mediazondag een ideale aanleiding om nog eens een doordenkertje – à la Sint-Jobstijdingen – te lanceren: Problemen?