Noveen ter ere van Sint-Antonius: terugblik

Naar jaarlijkse gewoonte werd in onze sint-Antoniusparochie de noveentraditie onderhouden ter gelegenheid van het patroonsfeest van onze gemeenschap. Negen dinsdagen na elkaar werd hier de eucharistieviering opgedragen ter ere van deze alom gekende volksheilige.

De kapel in dit godsgebouw was telkens net iets te klein om de volledige groep trouwe aanwezigen een plaatsje te bezorgen. Wekelijks belichtte pater Paul een of ander bijzonder aspect uit diens voorbeeldig levensverhaal. Dat het door de vele eeuwen heen niet aan een legende of anekdote zou ontbreken, spreekt voor zichzelf. Antonius van Padua, zo genoemd omdat hij in de laatste jaren van zijn leven in deze streek van Italië verbleef en werkte, was geen lang leven beschoren. Het heeft echter niet belet dat zijn wereldverspreide verering tot op vandaag nog steeds levendig is gebleven. 

Omdat de oorspronkelijke relikwie uit onze parochiekerk werd ontvreemd, wist pater Paul dit ten gepasten tijde te vervangen. En dat er bij deze gelegenheid extra kaarsjes aan te pas komen vóór het grote beeld van deze patroonheilige zal niemand verbazen. Opmerkelijk en deugddoend was dat al die mensen godsvruchtig biddend naast elkaar zaten.

Lees meer

Bidden tot Sint-Antonius - Reflectie door Kolet Janssen -Kerknet

Antonius