Pater Eventius is heengegaan …

De kapucijnengemeenschap moet opnieuw één van haar broeders missen. Pater Eventius, of Arnold van Gemert, overleed op zaterdag 29 juni 2019 in de kapucijnengemeenschap van Herentals.

Broeder, leraar, parochiepriester

Pater Eventius werd geboren in Breda op 2 juli 1928. Op 21-jarige leeftijd, in 1949, trad hij in de kapucijnenorde, om 7 jaar later tot priester te worden gewijd. Hij verdiepte zich verder in de filosofie en theologie tijdens zijn studies in Rome en ging daarna 32 jaar lang zelf aan de slag als leraar, eerst in het college van de Kapucijnen in Aalst en daarna in het Sint-Vincentiusinstituut in Gijzegem. Na z’n pensionering als leraar werd hij pastoor (1993-2003) in Woubrechtegem. Op z’n 75ste verhuisde hij naar het klooster in Meersel-dreef, later naar Herentals. 

PaterEventius

Pater Eventius

Aalmoezenier van de scouts

De periode dat hij in Aalst verbleef, was hij intens betrokken bij de scouts en gidsen van Sint-Kristoffel die zeer goede herinneringen aan hem hebben als een goedlachse, geëngageerde, ruimdenkende en integere Aalmoezenier. Hij was tevens een tijdlang proost van de Sint-Kristoffelgilde die jaarlijks honderden voertuigen en hun bestuurders zegende.

Een dankbare man die van het leven wist te genieten

Zijn medebroeders herinneren hem als kapucijn in hart en nieren, sportliefhebber, familieman, goed priester, voorbeeldig religieus, en een edelmoedige, dankbare man die van het leven wist te genieten.