Start Vormselcatechese

Vele ouders schreven hun kind in voor de vormselcatechese 2019-2020. Ze kregen de nodige informatie op de ouderavond. Naast de praktische afspraken, kregen de ouders een toelichting rond het Vormsel vandaag, een bewuste keuze… 

De vormselcatechese start op 12/10/2019, van 15u tot 18u. De kinderen worden om 15u opgewacht aan de parochiezaal ’t Capucientje. Aansluitend om 18u is er de H. Mis, waar ook de ouders speciaal toe worden uitgenodigd.

Met allen samen – kinderen, ouders en catechisten - wordt het opnieuw een boeiend jaar.

Oudervergadering2