Een Franciscaanse oproep tot vrede

Op vrijdag 4 oktober 2019 om 14u00 lanceert de Antwerpse organisatie FranciscanCall4Peace een wereldwijde oproep om de klokken te luiden voor vrede en dialoog.

Dit kadert in het jubileumjaar 2019 waarin de bijzondere ontmoeting tussen Franciscus en sultan Malek Al-Kamil in september 2019 - 800 jaar geleden dus - wordt herdacht. Het Kerknet-artikel Het relaas van deze bijzondere ontmoeting door Willem Marie Speelman OFS schetst deze ontmoeting en de impact die ze had. Ook Robert Lentz O.F.M doet dit in onderstaande YouTube-video (Engels), maar hij licht tevens de symboliek achter het icoon van deze ontmoeting toe.   

Het icoon toont de spirituele band die beide figuren ontwikkelen tijdens deze ontmoeting. De vlammen op de achtergrond werden in islamitische geschriften gebruikt om de heiligheid in het hart van de personen op de voorgrond weer te geven. Net als de gouden aureolen rond de hoofden in christelijke kunst. Door beide symbolen te gebruiken wil de maker tonen dat er één heiligheid is, van één God, dezelfde voor zowel christenen als moslims.

Het tijdstip, 14u, is dan ook héél speciaal gekozen: het luidt de start van het vrijdaggebed bij moslims in. "Ons" angelusgebed dat driemaal daags wordt gebeden sinds de 15de eeuw zou mogelijks z'n oorsprong kennen, in de ontmoeting in 1219 waarbij beide gelovige mannen, Franciscus en de sultan, elkaar inspireerden. Zou dat ook vandaag niet kunnen?  

De oproep gaat dan ook verder dan enkel klokken luiden! Men wordt opgeroepen om op de één of de andere manier een gebaar van vrede te stellen, bijvoorbeeld door een bezoekje te brengen aan een andersgelovige buurman. Wie dat wenst, kan zijn/haar initiatief ook registeren zodat die zichtbaar wordt op een wereldwijde kaart.

De Belgische bisschoppen steunen alvast deze actie zodat die dag om 14u de klokken van alle kathedralen zullen luiden. Maar er zijn ook andere, lokale acties. In Leuven is er een vredesviering, en nodigt de moskee iedereen uit voor een vredevol samenzijn bij een kopje thee. Ook een aantal scholen organiseren activiteiten. In het Franciscusmuseum De Mindere loopt er een speciale expo. In het Aalsterse engageerden zich alvast verschillende kerkgemeenschappen, zoals de Hopparochies en Aalst-Linkeroever. 

Jij ook?