In memoriam: Broeder Letus Lannoo

Broeder Letus werd in Brugge geboren in 1922 en trad binnen bij de Kapucijnen in 1944. Hij heeft in verschillende kloosters gewoond en heeft zelfs een 12-tal jaar in Congo gewerkt, maar om is gezondheidsredenen moeten terugkeren. Hij was een passe-partout: werkte als kleermaker, kok, guetteur, of bedelbroeder. Maar hij was vooral en het langst in vele kerken een toegewijde koster.

Zo hebben we hem hier ook in Aalst als vlijtige koster mogen kennen, zorgend voor het onderhoud van de kerk en meer dan dat. Hij was een vroom mens. Met anderen wist hij vriendelijk om te gaan met een luisterend hart, een bemoedigend woord. Hij was ook graag gezien bij de vele misdienaars van toen. Met hem gingen we dan ook jaarlijks naar een pretpark, deden de afvaart van de Lesse of samen naar Canterbury op reis.

Op 26 september is hij heengegaan, al poogde hij samen met zijn geneesheer de honderd te bereiken, hij is rustig in zijn slaap ingeslapen. Op 3 oktober werd Broeder Letus in Herentals begraven in aanwezigheid van zijn medebroeders.

Vrede en alle goeds.

Broeder Letus Lannoo