Allerheiligen en allerzielen: onlosmakelijk verbonden met elkaar

In de beide vieringen, op Allerheiligen en Allerzielen, werden onze dierbare overledenen herdacht.

Speciale aandacht was er tijdens de avondmis op Allerheiligen voor de 58 mensen die het voorbije jaar in onze kerk ten grave werden gedragen. Hun familieleden waren speciaal uitgenodigd om deze herdenkingsmis bij te wonen.

Tijdens deze warme, emotionele viering werden talloze lieve wensen en gedachten van gemis op de tonen van Il Silenzio de hemel ingestuurd. 

Waarom eigenlijk worden beide “feest”dagen zo vaak samen beleefd? Valt Allerheiligen dan niet van Allerzielen te onderscheiden? Ze hebben alvast één gezamenlijk overduidelijk kenmerk, het woord “aller”. Niemand mag worden vergeten, geen enkele onbekende heilige, geen enkele onbekende ziel.

“Goed zijn en andere mensen gelukkig maken”, zo beschrijft bisschop Van Looy heilig zijn.

Het is belangrijk om daarbij enkele rolmodellen te hebben, mensen die een impact gehad hebben op de brede maatschappij, maar ook mensen die een voorbeeld waren in ons eigen persoonlijke leven. Deze rolmodellen zijn vaak ook diegenen die we nog steeds missen, op Allerzielen, en op alle andere gewone dagen.

We zijn dan ook allemaal, zonder uitzondering, betrokken partij. We zijn geroepen om te leven naar Jezus’ boodschap, maar ook elk van ons komt in aanraking met de dood.

Er is droefheid en dankbaarheid over en voor de mensen die ons zijn voorgegaan, die dit leven reeds met hart en ziel hebben beleefd, maar nu aanwezig zijn temidden van de heiligen. Ze leven ook voort in ons hart en onze persoonlijkheid. We blijven verbonden en vergeten hen niet.

Sint Antonius Allerzielen 2019

Allerzielen is bovendien een moment waarop we ook mensen die we niet persoonlijk kenden gedachtig kunnen zijn, zoals de talloze onbekende overledenen op de vlucht of in oorlog. We gaan naar de kerk en naar het kerkhof, om te danken en om te gedenken, en, misschien ook te bedenken: eenmaal zullen ook wij er bij zijn.

Allerzielen biedt ons echter ook dit perspectief: er is hoop, het is niet zomaar gedaan.

Beide dagen gaan dus over alle mensen, levenden en overledenen, over onze eigen toekomst en over mensen uit ons verleden. Onlosmakelijk verbonden over de dood heen blijven zij ons inspireren.

AllerheiligenAllerzielen2