Aartsbisschop Sebastian Shaw, Lahore, Pakistan

Begin deze maand kwam de aartsbisschop van Lahore, Pakistan, op bezoek. Hij heeft het daar in zijn bisdom niet altijd gemakkelijk met de spanningen in het land. Denk maar aan het geval van Mevr. Asiabibi, moeder van 5 kinderen, die onschuldig werd ter dood veroordeeld, maar gelukkig vrijgesproken en ondertussen clandestien het land is uitgevlucht. Je herinnert je wellicht ook nog de beelden van de brandende trein, de spanningen met India over de Kasmirkwestie, de luchtvervuiling. Ook onze christenen (een kleine minderheid van 3%) hebben het niet altijd gemakkelijk en worden gediscrimineerd. Vele malen werden bommen gegooid in een kerk of bij  een feestelijke bijenkomst met Pasen.

Niettemin hebben onze Pakistaanse christenen vele scholen, die open staan voor alle mensen, en studenten afleveren met zeer goede resultaten. Dit onderwijs wordt echter niet gesubsidieerd. Kerk en parochies moeten dus zelf instaan voor alle kosten, gaande van bouw en onderhoud van de gebouwen, over het betalen van salarissen, tot zaken zoals het aanschaffen van boeken. De kerk leeft omdat ze gechallenged wordt en geconfronteerd met vele moeilijkheden.

Dankzij stille giften en de jaarlijkse sobere, solidaire maaltijden, kon ik de aartsbisschop een mooie som geld meegeven voor het onderhoud van de drie scholen die ik er bouwde. Hartelijk dank voor de anonieme gevers.

Sint Antonius AwamiColonySchool

Awami Colony School in Lahore en het onderwijzend personeel tijdens Pater Paul’s missiewerk