Vormseltocht in de kerk met vormelingen en ouders

Zaterdag 16/11 gingen de kandidaat-vormelingen samen met hun ouders op vormseltocht in onze kerk. Langsheen de 7 ankerpunten werden zij uitgenodigd om in gesprek te gaan over geloof en leven.

Blik terug en vooruit

Het vormsel is een ankerpunt in het leven van christenen. Het is de bevestiging van het doopsel. We kijken dus achterom naar het begin en naar de weg die we samen aflegden.

Met de gave van de Geest worden we gezalfd om onze levenstocht verder te zetten.

We kijken vooruit en vragen ons af hoe we verder kunnen groeien in geloof.

Ankerplaatsen van hoop

In de stroom van het leven kunnen we bij een ankerplaats even tot rust komen. We kijken terug op wat voorbij is en dromen van een mooie toekomst. In het christelijke geloof is het anker ook een symbool voor de hoop.

Niemand gaat verloren, leert het evangelie ons. “Die hoop is als een betrouwbaar en vast anker voor onze ziel” (Brief aan de Hebreeën 6, 19).

Na de vormseltocht werd er nog gezellig nagepraat met een tas koffie en dessert.   

  • Sint Antonius Vormseltocht3
  • Sint Antonius Vormseltocht1b
  • Sint Antonius Vormseltocht2b