Op woensdag 27 november benoemde paus Franciscus Lode Van Hecke (69 jaar), abt van de abdij van Orval, tot nieuwe bisschop van Gent. Hij wordt op 23 februari tot bisschop gewijd.

Het is niet zo gebruikelijk dat men iemand uit de monastieke wereld kiest, maar het kan passen in het zoeken naar spirituele verdieping en vernieuwing, aldus aartsbisschop De Kesel. Huidig bisschop Luc Van Looy die op z’n 78ste op pensioen gaat, verwelkomde de nieuwe bisschop alvast hartelijk.

Lode Van Hecke’s bisschopsleuze wordt ‘In de vreugde van de Geest’, dezelfde leuze als deze die hij hanteerde bij zijn aanstelling als abt. Het is geïnspireerd op een citaat uit Paulus’ brieven. In een interview met Kerk & Leven ter gelegenheid van zijn abtsbenoeming in 2007 reflecteerde hij daarbij “Ik geloof dat de vreugde van de christen een antwoord is op de depressiviteit en het pessimisme van deze tijd.” In zijn eerste groet naar de geloofsgemeenschap van Gent geeft hij o.a. hierover alvast wat meer toelichting.

Hartelijk welkom Monseigneur!