Hartelijk dank aan het Gregoriaans koor Gaudete

De Eucharistieviering op de derde zondag van de advent werd voor de allerlaatste keer opgeluisterd door het gregoriaans koor Gaudete. Hieronder een foto en het woord van dank dat werd uitgesproken.

Sint-Antonius Gregoriaans koor Gaudete tijdens Gaudete zondag in 2019

Beste Herman, beste leden van het koor Gaudete,

In naam van onze kerkgemeenschap Sint-Antonius wil ik jullie van harte bedanken voor de eeuwenoude Gregoriaanse gezangen die vandaag hebben geklonken op deze derde zondag van de Advent. Zo hebben ze ongetwijfeld ooit ook geklonken bij de prille Christelijke gemeenschappen in Rome. En zo heeft Gaudete ze laten galmen in vele kerken, abdijen en plekken gedurende bijna 40 jaar, sinds die eerste keer in de Sint-Antoniuskerk op Kerstavond 1982.

Er is een bijzonder, eeuwenoud verbond tussen de mens en de muziek. Het oudste gevonden lied dateert van 4500 voor Christus, gekerfd in een kleitablet in het huidige Syrië. Sinds de oudheid heeft de muziek zich fijnmazig verweven met de mensheid, zijn culturen en godsdiensten. En daar zijn een drietal goede redenen voor. Ten eerste, muziek versterkt het woord. Muziek brengt een emotie toe aan de boodschap die men wil uitdragen.  Zingen is tweemaal bidden. Gaudete heeft ons gedurende al die jaren op schitterende wijze de emotie van het Gregoriaans overgebracht. Als de trilling van een snaar.

Vervolgens, muziek verbindt mensen. Door samen te zingen onstaat er een hechte verbondenheid, gelijkheid en solidariteit. Er onstaat ook een hecht sociaal weefsel tussen mensen door en in de muziek. Gaudete is steeds, in wisselende samenstelling, toonbeeld geweest van zulke broederschap die muziek kan doen ontstaan.

Maar vooral: muziek maakt blij. Dit is de belangrijkste factor waarom muziek zo inspirerend werkt op de mens. Niet de beate blijheid maar de wervende vreugde. Het geluk om door muziek gelukkig(er) te worden en en ander gelukkig te maken. Een vreugde die is gekenmerkt door élan en enthousiasme. Die vreugde heeft Gaudete (“verheugt U!”) al die jaren uitgestraald tot en met vandaag.

Voor al die jaren van diepe beleving van de prachtige Gregoriaanse gezangen, de emotie en de verbondenheid die u en al uw voorgangers hebben uitgedragen en uitgestraald en de vreugde die Gaudete heeft geschonken aan elk van ons, oprecht bedankt.

Sint-Antoniuskerk, zaterdag 14 december 2019. Filip Saelens

 Gaudete 2015 03 15Het gregoriaans koor Gaudete in de Sint-Antoniuskerk in 2015

Sint Antonius Gaudete 2012bHet gregoriaans koor Gaudete in de Sint-Antoniuskerk in 2012