Schorsing van alle publieke liturgische samenkomsten en sacramentele vieringen

Omwille van de corona-epidemie schorsen de bisschoppen alle openbare liturgische bijeenkomsten van de katholieke Kerk vanaf 14 & 15 maart tot en met zondag 19 april. Concreet betekent dit voor onze kerk dat de doordeweekse Eucharistievieringen op dinsdag en woensdag, alsook de Eucharistievieringen van zaterdag en zondag niet doorgaan. Ook doopsels en huwelijken worden opgeschort. Uitvaarten kunnen wel nog plaatsvinden, maar in beperkte kring. De kerk blijft open op de gewoonlijke uren. 

De bisschoppen roepen de gelovigen op deze periode te beleven als een tijd van gebed, bekering, broederlijk delen en van grotere aandacht voor de medemens. De Schriftlezingen blijven ons individueel of in het gezin inspireren op weg naar Pasen. Kerknet, Cathobel, KTO, KERK & Leven, Dimanche, de vieringen op radio en tv, VRT en RTBF, en livestream kunnen daarbij helpen. 

Een overzichtje met een aantal tips en suggesties om de Goede Week te beleven wordt gegeven in volgende Kerknet-artikel: Goede Week 2020: alle publieke kerkelijke vieringen afgelast.