Pastorale brief van bisschop Lode Van Hecke nav de coronaepidemie

Onze nieuwe bisschop reflecteert - naar aanleiding van de corona-epidemie - over hoe we als christenen deze uitzonderlijke omstandigheden kunnen beleven in een pastorale brief. Een heel mooie en hartverwarmende boodschap! 

Wie graag de brief bijhoudt of - wie weet - print en bezorgt aan mensen die nu ziek of alleen zijn, bij deze de pdf-versie.