Veertigdagentijd: Paus Franciscus' oproep voor een gezonde ecologie van het hart

PausBackgroundMasonry“De veertigdagentijd is een tijd om de televisie al eens uit te schakelen en de Bijbel te openen. Het is de tijd om los te komen van de mobiele telefoon en aansluiting te zoeken bij het Evangelie, het is de tijd om je hart te laten spreken. Toen ik klein was, bestond de televisie niet. Wel was er het gebruik om tijdens de vasten de radio niet aan te zetten. Veertigdagentijd is woestijn, de tijd om zich een en ander te ontzeggen. Het is de tijd om af te zien van nodeloze woorden, kletspraatjes, prietpraat en bij het spreken jij te zeggen aan de Heer.”

Bron: Veertigdagentijd: tijd voor een gezonde ecologie van het hart (Kerknet)