Onze parochie: blijvend nabij

Ookal zitten we zoveel mogelijk in ons kot, toch blijft het fijn om wat nieuws op te vangen van onze parochiale medewerkers! 

OKRA

Als de eerste adem is gedoofd ...

Als wij moe worden, van het werken zonder resultaat. Als de nacht toedekt wat we hebben gezaaid. Als de gewoonte doet vergeten, waar het in den beginne om ging. Als de wonden blijven knagen, van onopgeloste spanningen en conflicten, van de roddel of van woorden ooit teveel of te weinig gezegd…

Geef Gij ons dan uw lange adem - hemel en aarde zijn ook niet op één dag gevormd. Geef ons eerbied voor de groei van ieder mens, en, doe ons opstaan van graag zien, van rechtvaardigheid en innerlijkheid. Dat we mogen zien dat alles goed wordt.

OKRA zingeving

Ziekenzorg en parochiekoor

Onze zieken nabij zijn, dat doet Ziekenzorg nu via de telefoon.

Maar ook Marina en de leden van het parochiekoor houden zo contact ... zouden die gesprekjes dan al zingend verlopen?