Pasen in onze kerk

De laatste weken waren onwezenlijk, onwerkelijk en precies daarom zo reëel. Ook de “Goede Week” was anders. Geen voetwassing in de kerk, maar overal en vele dagen mensen die bloed en tranen wassen, die zorgen wissen… van velen. Geen ingetogen vrijdag, maar toch een dag die ‘goed’ is, omdat mensen elkaars kruis willen dragen. De stilte van zaterdag zal blijven... 

En dan is er Pasen! Hoop! Opstaan!
Geen jubelend alleluia.
Opstaan, uit eenzaamheid, uit spanningen, uit al wat niet het leven is.

Ik wens jullie rust voor lichaam en geest, balsem voor de ziel. Mogen we leren anders gaan leven!

Pater Paul

De eerste dag

Het was vroeg in de morgen
de eerst dag
van een nieuwe tijd

en het gebeurde
dat Hij die was gestorven
koud als een steen daar lag
achter een steen geborgen
opstond
in het licht liep
de dood meester
en terugriep
de in verdriet verdwaalden
de herder bleek die waarlijk
tot in de dood afdaalde
voor zijn schapen

het was vroeg in de morgen
de eerste dag
van een nieuwe tijd.

Inge Lievaart (1917 – 2012)

Pasen1b