Goede mensen,

Er is voor ons geen groter feest dan Pasen. We vieren vandaag het hartsgeheim van ons geloof. Telkens als we de eucharistie vieren, is het om de dood en de verrijzenis van onze Heer te gedenken. Als Christus niet verrezen is, zegt Paulus, is ons geloof zonder inhoud en zonder grond.

Het drama van Goede Vrijdag weegt zwaar!

In deze moeilijke periode van ‘social distancing’ is de viering van de Goede Week en Pasen bijzonder vreemd. Goede Vrijdag duurt dit jaar wel heel lang. De pijn en de machteloosheid van zovele mensen die geraakt worden door isolatie en gemis. Het verdriet van wie in zijn omgeving iemand verliest zonder contact, zonder afscheid. Het drama van Goede Vrijdag weegt zwaar! En dus moeten we vandaag behoedzaam omgaan met ons paasgeloof. Verrijzenis mag geen vlucht worden voor dit ongekende lijden dat ons treft, of een troost voor een ver hiernamaals.

Ondanks alles, geef niet toe aan de ontmoediging, maar laat de hoop uw hart vervullen.

In het Christendom gaat het niet alleen om het hiernamaals. Verrijzenis gebeurt al midden in dit leven, net zoals de dood heerst midden in het leven. Ondanks alles, geef niet toe aan de ontmoediging, maar laat de hoop uw hart vervullen. En er zijn tekenen van hoop, er zijn tekenen van bemoediging, zien jullie het niet: het dagelijks applaus voor onze zorgverleners, de witte lakens aan huizen, klokken die luiden: Pasen breekt hier en daar behoedzaam door, als groene takjes rond het kruishout van Goede Vrijdag.

Altijd zijn we omringd door Liefde. Ook al zijn we niet in staat mekaar aan te raken, laat je raken door die grote Liefde

Mensen kijken met andere ogen naar mekaar, ze ervaren meer wat er echt toe doet, ze leven bewuster. En luister, achter de muren van je angst, zijn de vogels weer hoorbaar aan het zingen, klaart de hemel op, is er lente in zicht. En altijd worden we omringd door Liefde. Open de ramen van je ziel, ook al zijn we niet in staat mekaar aan te raken, laat je raken door die grote Liefde. Pasen breekt hoe dan ook door!

Zalig Pasen!

Marc Verwaeren

 

De volledige mistekst ter gelegenheid van Pasen is te vinden op de Kerknet-pagina van onze parochie Sint-Martinus