Dat in deze speciale C-tijden het openbare kerkelijk leven op een laag pitje stond hebben we aan den lijve ondervonden. Maar op het persoonlijke vlak hoeft dat niet zo te zijn. Het was voor sommigen een uitgelezen periode om een boek ter hand te nemen, misschien een stukje Bijbel of een paar teksten ter verruiming van onze spirituele bagage. Ook via de dekenale website of televisie (misvieringen,..) kon ons geloofsleven op gepaste wijze aangesproken worden.

Publieke manifestaties van religieuze inslag waren echter uit den boze: bedevaarten, lokale passiespelen, kommunie- en vormselplechtigheden werden definitief uitgesteld.

De uitgelezen Maria-meimaand laat echter velen niet onberoerd en de noveen ter ere van de h. Antonius (feestdag 13 juni) wordt nog steeds door niet weinig parochianen gekoesterd. Beide vereringen overlappen echter elkaar gedurende het kerkelijk jaar en bleven publiekelijk ditmaal onder de radar. Toch werd menig kaarsje aangestoken in onze patroonskerk van deze geliefde heilige man.

"Zoveel te vragen, zo weinig te bieden. Gedenk ons heilige Maria."

Zelden las ik vorige week in het intentieboek te zijner ere zulk een korte maar krachtig geformuleerde smeekbede: “ So much to ask, so little to give. Please look after us Holy Mary”. (‘Zoveel te vragen, zo weinig te bieden. Gedenk ons heilige Maria’). Op het altaar dus van Antonius… maar voor Maria bedoeld! Een dubbele voorspraak? Om zeker te spelen? Het doet er niet toe. Geen van beide heiligen kan doof blijven voor zulk een moedig-eerlijke ontboezeming...

Marcel - juni 2020