Vormselcatechese 2020: herbevestiging gevraagd!

Het H. Vormsel werd omwille van de coronacrisis uitgesteld. We hopen dat het Vormsel van jullie zoon of dochter kan doorgaan, zoals momenteel gepland, op zaterdag 26 september 2020 – 17u. Het is op dit moment koffiedikkijken wat de toekomstige corona-maatregelen zullen inhouden. Wij voorzien daarom reeds een plan B. Dit zou concreet inhouden dat de datum 26 september behouden blijft, maar dat we de groep in twee zullen splitsen, nl één groep om 15u en één groep om 17u.

Daarnaast is het NU belangrijk dat jullie via e-mail bevestigen dat uw zoon of dochter wenst zijn/haar H.Vormsel te ontvangen op zaterdag 26/09/2020 en dit ten laatste op 30/06/2020.

Op basis van deze bevestiging kunnen wij de planning opmaken en jullie de repetitiedatum en de eerste informatie doorsturen. Het moge voor iedereen duidelijk zijn dat het bijzonder moeilijk is om een planning op te maken in deze tijden van corona. De datum die we vooropstellen voor deze viering van het vormsel is dan ook onder voorbehoud. We moeten rekening houden met de evolutie van het coronavirus, met de beslissingen van het bisdom en de beslissingen van de nationale veiligheidsraad. We weten nu nog niet of grote groepen zullen toegelaten worden in de kerk. Alles is dus voorlopig. We hopen op gunstige evoluties, zodat alles kan plaatsvinden zoals gepland. We moeten er echter ook ernstig mee rekening houden dat er nog wijzigingen kunnen zijn. We hopen dat iedereen begrip heeft voor deze onzekere situatie. We houden u in elk geval op de hoogte. 

Hopelijk kunnen jullie kinderen dit schooljaar toch goed afsluiten en zijn ze klaar voor de grote overstap naar het middelbaar onderwijs. 

Wij wensen jullie een goede vakantie toe en zorg voor jezelf en jullie naasten. 

Met vriendelijke groeten,

E.H. Deken, Werner, Hilde & Els