Zoeken naar heilige grond … nu

Voor veel mensen is het vakantie. Anderen hopen net op een drukke periode. Voor geen van ons echter, is het een vertrouwde zomer. Naast alle praktische afspraken die we zo goed mogelijk trachten na te leven, worden onze mijmeringen immers nog steeds gekleurd door de gebeurtenissen van de voorbije maanden.

We zouden tussen alle corona-nieuws haast vergeten welke bijzondere andere tragische gebeurtenissen de wereld schokten … maar ook hoe sommigen – beroemdheden én onbekende mensen – opvallen door hun opmerkelijke keuzes of opinies.

Compassie en hoop

Op een zondagochtend, eind juni, schetst Pascal Kerkhove in de Zondag de onverwachte keuzes van twee vrouwen - Laurence Van Bree en Songul Koç - tegen de achtergrond van een discussie over het al of niet dragen van mondmaskers, maar ook tegenover de natuurlijke reactie die hijzelf, en elk van ons, voelt. Wie van ons zou een tweede kans geven aan iemand die je leven verwoest?

Hetzelfde nieuws raakte ook Jan Verheyen die een open brief schreef “U bracht een boodschap van begrip, compassie en dus ook hoop in warrige, woelige, onzekere, cynische tijden” voor Radio1.

Mensen niet opgeven

Matthias Schoenaerts daarentegen zei het met een graffiti-kunstwerk in samenwerking met een gedetineerde, en een gedicht van zijn vader:

“Als het waar is dat God God is
En waar dat de mens mens is
Hebben we nog hoop dat God
Als mens onder de mensen is
En iedere dag weer mensen goden worden”

Julien Schoenaerts

Op zoek naar de barsten in de samenleving, en de kracht – bij elk van ons – om daar iets aan proberen te veranderen…Vrt nieuws maakte er een korte reportage over "Matthias Schoenaerts maakt graffiti in de gevangenis". Meer info over het bredere project is te vinden op https://dehuizen.be/nl/realisaties.  

Photo by Hans Claus

Klare taal

Ondertussen vierde de Democratische Republiek Congo haar 60 jaar onafhankelijkheid. Terwijl men in België voorzichtig verontschuldigingen aanbood voor de wreedheden begaan voor en tijdens het koloniaal bewind, brengt de bisschop van Kinshasa, de Kapucijn Ambongo, tijdens zijn preek een scherpe analyse van verleden en heden, én een hoopvolle oproep voor de toekomst, beroepend op één ieders verantwoordelijkheid.    

https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/kardinaal-ambongo-besungu-haalt-uit-naar-congolese-machthebbers