September

De vakantie loopt stilaan naar haar laatste dagen en het nieuwe schooljaar dient zich aan met de nodige corona-gerelateerde aanpassingen. Er zullen ook in de kerk alvast geen startvieringen zijn voor de schoolgaande jeugd. Maar, binnenkort zullen wel allerlei praktische schikkingen getroffen worden m.b.t. tot vormselviering (26 september) en eerste communie (17 oktober). Al blijft dit alles onder voorbehoud. We moeten immers rekening houden met de evolutie van het coronavirus, met de beslissingen van het bisdom en de beslissingen van de nationale veiligheidsraad. En, in elk van de gegeven omstandigheden, samenwerken ...

 

Samenwerken

Samen ervoor gaan.

Samen de voordelen zien, samen de pijn dragen, ook al is het niet de jouwe.

Samen aanpakken wat anders zal blijven liggen.

Samen ideeën delen, plannen maken.

Samen … kiezen, met minder geen genoegen nemend.

Samen gaan voor het einddoel, stap voor stap, samen.

Compromisloos … gaan, doorknokken, elkaar sterker makend.

Dat vind ik samenwerken. Wat een fantastisch heerlijk werkwoord.

(onbekend)