Een jezuïet en een franciscaan

Een jezuïet en een franciscaan reizen samen. Plots vraagt iemand aan hen allebei: 'Broeders, kunnen jullie mij vertellen welke noveen ik moet bidden om een ​​BMW te kunnen betalen?' De franciscaan reageert: Wat is een BMW? Waarop de jezuïet vraagt: 'Wat is een noveen?'

Pater Paul las dit in “Met Kap en Koord”, het nieuwsmagazine van de Nederlandse Kapucijnen. Ik kan me inbeelden dat daarin wellicht het duo bestaat uit een jezuïet en een kapucijn. Ze vertegenwoordigen meteen ook wellicht dé best gekende kloosterordes onder de bevolking hier in Aalst. Maar in de originele versie gaat het over een jezuïet en franciscaan.   

De intro tot het grapje, zoals verschenen in het parochieblad van 26 augustus, is wel een beetje raadselachtig: “Een jezuïet, toen al kardinaal, zou ooit eens jarengeleden, deze grap verteld hebben”. En dat trok mijn aandacht… Wie zou dit dan wel zijn? Een jezuïet, en jaren geleden was hij kardinaal … gaat dit over een bekend iemand…?

En ja, het werd verteld door paus Franciscus. Het grapje is gepubliceerd in het boek van een (andere) kapucijn, de Amerikaanse kardinaal Sean O'Malley. Volgens het Kerknet-artikel "Kardinaal O'Malley en het grapje van Paus Franciscus" haalde het ook alle Italiaanse kranten.

PausEnOMalley

Paus Fransciscus en kardinaal O'Malley (bron: Kerknet)

Het fijne eraan is dat de verteller zelf jezuïet is. Zelfrelativering is onze paus dus niet onbekend. Maar kardinaal O’Malley wenst vooral te benadrukken dat onze huidige paus “het beste van de franciscanen en van de jezuïeten in één en dezelfde persoon incarneert. Dat is volgens hem ook de verklaring voor zijn grote missionaire ijver, maar net zo goed voor zijn sterke inzet voor de armen”.

PausAudientie

Paus Franciscus tijdens wekelijkse audiëntie (website Vaticaan)

En dat laatste brengt me bij de pauselijke audiëntie van 19 augustus waarin paus Franciscus aandacht vraagt om beter uit de corona-crisis te raken, om een rechtvaardiger samenleving op te bouwen, met daarbij in de eerste plaats aandacht voor de armen. De nabijheid bij de armen, kleinen, zieken, … is essentieel voor de kapucijnen, maar ook een opdracht voor heel de Kerk, zoals de paus aangeeft (zie ook Kerknet-artikel "De wereld genezen: een mogelijkheid om iets beters op te bouwen?".