In memoriam: Pater Juliaan, Piet Debusschere

Toen Pierre in het klooster trad in 1955 in Izegem, zijn geboortestad, kreeg hij de naam “broeder Juliaan”. Hij had toen al een opleiding gevolgd als onderwijzer in Torhout. Het is dan ook niet te verwonderen dat hij jarenlang, het grootste deel van zijn kapucijnenleven, leraar is geweest. Eerst aan het college hier, dan in het Jezuïetencollege in Aalst en in de lerarenopleiding in Gijzegem.

Meerdere jaren trok hij elk jaar met ziekenzorg naar Zandhoven. Jarenlang - met veel aandacht voor zijn medebroeders die hier toen nog talrijk waren - was hij ook gardiaan in het Aalsterse klooster.

Pater Juliaan - bron: Gazet van Aalst, Made in Aalst

Juliaan was niet alleen kunstminnend maar ook kunstscheppend. Hij liep er niet mee te koop, maar maakte zeer vele mooie litho’s en tekeningen. Ze zijn aanwezig bij vele van zijn vrienden in Aalst. Zijn hart en geest bloeide open wanneer hij met anderen in gesprek kwam over kunst.

Hij was bezadigd, rustig en gemoedelijk, hij respecteerde iedere mens. Hij was traag in zijn gang en bedachtzaam in zijn spreken. De laatste 5 jaar genoot hij in alle rust in het woonzorgcentrum het Pandje waar hij een kamer had gekregen in de afdeling van de redemptoristen. Hij overleed op 15 augustus waar hij, zoals Moeder Maria, ook ten hemel is opgenomen. Zijn leven was voltooid.

Hij rustte in vrede.