Vergeet de inzamelactie Sint-Maarten niet! 

Op 11 november vierden we het feest van Sint-Maarten, de legerofficier die zijn mantel in 2 stukken sneed om een medemens te helpen tegen de kou.

Ook wij willen iets doen (voor zover we het nog niet gedaan hebben):

In deze crisistijd van corona verzamelt de Sint-Martinusparochie materialen voor basisgezondheidszorg en lichaamsverzorging om de gevolgen van armoede bij daklozen, kinderen en ouders te verzachten. Tot en met woensdag 18 november kan je in de kerk allerlei verzorgingsproducten en EHBO-materiaal in de daartoe bestemde dozen deponeren. Maar info is te vinden op Inzamelactie Sint-Maarten.