Innig verbonden

"Zend nu, Vader, de Trooster en Helper in ons midden, uw heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw Geest en breng ons elkaar nabij."

Communie in het woonzorgcentrum

Zoals gewoonlijk, kreeg ik ook deze keer, op het einde van vorige maand, een uitnodiging van het woonzorgcentrum Sint-Job: "Pater Paul, 18 mensen wachten op u met de H. Communie". Alle voorschriften in acht nemend, werd ik begeleid van kamer tot kamer. Daar zaten dan die mannen en vrouwen: Jezus was er welkom. Hun geloof en gebed, het is aandoenlijk, het doet iets aan het hart. Ik zie al die gezichten, getekend door de jaren en vele ervaringen, God weet wat ze hebben meegemaakt aan vreugde en verdriet, geluk en eenzaamheid, verzorgd worden, dankbaar zijn en ook weer iemand zien.

Mensen nabij, ook wanneer dat niet vanzelfsprekend is

In het woonzorgcentrum Sint-Job is het virus nog niet binnen geraakt. Het personeel, iedere dag opnieuw op post, is te bewonderen. Zij zijn deze mensen nabij, ze beschermen hen zo goed al kan tegen het gevaarlijke virus. Ze dienen, verzorgen met tact en veel moed, terwijl ze zelf ongetwijfeld bezorgd zijn. Een harde taak, een schoonmenselijke, moedige aanwezigheid.

Blijf bij ons

LichtjeHoogaltaar"Blijf bij ons in de avond van het leven. Blijf bij ons in de avond van de dag, in de avond van ons leven, in de avond van de wereld.

Blijf bij ons met uw genade en goedheid, met uw woord en sacrament, met uw troost en zegen.

Blijf bij ons als we overvallen worden door de nacht van droefheid en angst, door de nacht van twijfel en verzoeking, door de nacht van armoede en vlucht, door de nacht van eenzaamheid en verlatenheid, door de nacht van ziekte en pijn, door de nacht van de bittere dood.

Blijf bij ons en bij alle gelovigen in tijd en eeuwigheid."

Kardinaal Newman