Samen kerk opbouwen, ook in tijden van corona

In de maand november loopt de nieuwe campagne voor de vzw Kerkopbouw bisdom Gent.

Thema?

Het thema van deze campagne is des te actueler: "Kerk opbouw in tijden van corona". Kerk-zijn in deze tijden is een kwestie van mensen nabij te zijn door als gelovige of als parochie initiatieven te nemen of te ondersteunen:

  • in het creatief zoeken naar contacten met parochianen en medemensen;
  • in het nabij-zijn van mensen bij rouw en uitvaarten;
  • in diaconale initiatieven vanuit parochies of scholen om eenzame, kansarme mensen en gezinnen niet te vergeten;
  • in de inzet van pastores in woon- en zorgcentra en ziekenhuizen in grote solidariteit met alle collega’s in de zorg;
  • in verdieping, liturgie en bezinning via de digitale weg.

Concrete acties in het dekenaat Aalst

Vijf ‘kerkwerkers’ getuigen er elk in een sprekend filmpje hoe ze ook in tijden van lockdown Kerk opbouwen. Drie van hen zijn medewerkers binnen het dekenaat Aalst, en hen zet ik alvast hieronder heel graag in de kijker op onze website. Zij delen hartverwarmende initiatieven! Hou vooral ook de komende weken de nog twee resterende getuigenissen in de gaten op de Bisdom-Gent Kerkopbouw website. 

Ann De Vuyst is parochie-assistente van de Heilige Damiaan parochie in Erpe-Mere en van het dekenaat Aalst: "Nabij zijn, en nabij blijven"

Ook de pastoor van de Heilige Damiaan parochie, E.H. Jan Coppens, deelt initiatieven van kerkopbouw: "Een aantal dingen zijn alleen maar franje, maar zondagsviering is essentieel"

 En vanuit de hopparochies, getuigt parochie-assistent Peter Biesbrouck "Openheid scheppen voor Gods Geest van creativiteit"

Inspiratie gevonden of enthousiast geworden? Er zijn vele manieren om in deze tijd je oprechte medemenselijkheid concreet te beleven: een telefoon, eens in gedachten je straat overlopen: waar woont een eenzaam mens, waar en hoe kan die vrouw of die man boodschappen doen, kan ik helpen? Dit is je geloof in actie, concrete liefde in alle bescheidenheid. Geloof zonder werken is niet waarachtig.

Financiële steun

In ‘normale tijden’ is er in het weekend van het feest van Christus Koning (dit jaar op 21 en 22 november) een collecte voor dit fonds. Maar de lockdown maakt dat nu niet mogelijk. Daarom vragen we uw steun via overschrijving. Uw financiële steun maakt het mogelijk – vandaag en ook morgen – om mensen echt nabij te zijn.

Het Fonds Kerkopbouw steunen kan door:

  • Bijdragen te storten, eenmalig of met bestendige opdracht, op het rekeningnummer BE49 3900-9640-0271 van vzw Kerkopbouw bisdom Gent.
  • Giften of legaten over te maken aan de vzw Kerkopbouw bisdom Gent

Meer info: www.kerkopbouw.be