Apostolisch predikant (Kapucijn) wordt kardinaal

Onze lokale “paterskerkgemeenschap” volgt nog steeds graag wat de kapucijnen beleven. Ditmaal gaan we hiervoor naar Italië, het Vaticaan, en meer bepaald de huispredikant van de paus. Zijn voornaamste taak is het verzorgen van de preken tijdens de jaarlijkse vasten- en adventsretraite voor de paus en de medewerkers van de Romeinse Curie. Sinds 1743 werd dit toevertrouwd aan de Kapucijnenorde.

Curriculum vitae

De huidige huispredikant is de Italiaanse kapucijn pater Raniero Cantalamessa. Raneiro was eerst jarenlang professor van de katholieke universiteit in Milaan. Hij ontdekte zijn ware roeping als verkondiger van de evangelische boodschap.Hij is apostolisch predikant sinds 1980 en diende dus achtereenvolgens Joannes Paulus II, Benedictus XVI en nu paus Franciscus. Deze kondigde onlangs aan dat hij hem tot kardinaal zal “creëren” op 28 november 2020. Pater Raniero is als 86-jarige niet meer kiesgerechtigd in een eventueel conclaaf. Zijn kardinaalscreatie is dan ook vooral een erkenning van zijn verdiensten voor de katholieke Kerk (Bron: Kerknet).

KardinaalRanieroPreekt

Erkenning van het woord

Zelf beschreef pater Raniero dit nieuws in de eerste plaats als een erkenning van het Woord, in plaats van de persoon (Bron: Vatican News):

“Dat pausen – zoals Johannes Paulus, Benedictus en Franciscus – de tijd vinden om te luisteren naar een arme, eenvoudige kapucijn is een voorbeeld, gegeven aan de Kerk, van achting voor het Woord van God. In zekere zin, zijn zij het die tot mij preken.”

Van priester naar kardinaal …

Het is gebruikelijk dat nieuwe kardinalen die nog geen bisschop zijn voor hun kardinaalscreatie tot bisschop worden gewijd. Maar gezien zijn hoge leeftijd heeft pater Raniero gevraagd af te mogen zien van die wijding, en paus Franciscus heeft dit ook toegestaan.

Adventspreken

Wie graag de preken van Pater Raniero tijdens de advent en de vastenperiode naleest, kan deze terugvinden – weliswaar in het Engels of Frans – op www.cantalamessa.org of op de website van de nieuwsdienst van het Vaticaan: www.vaticannews.va

Zo preekte hij ook tijdens deze tweede zondag van de advent met als thema - genomen uit Psalm 90 "Leer ons zó onze dagen tellen, dat ons wijsheid des harten gewordt". De 29 minuten durende preek is te volgen op youtube: December 04 2020, Meditations for Advent given by Cardinal Raniero Cantalamessa, O.F.M. Cap. - YouTube. En de Engelstalige vertaling van de preek vind je hier. De preek is behoorlijk diepgaand, wat niet verwonderlijk is - de toehoorders zijn de paus en de Romeinse Curie - en handelt over de betekenis van de dood, als brug naar eeuwig leven. De beelden daarentegen laten ons kennis maken met de nieuwe kardinaal en tonen iets van de adventsbeleving in het Vaticaan. 

KardinaalRanieroHuispredikantTweedeAdventszondag

Bron: Vatican News (December 04 2020, Meditations for Advent given by Cardinal Raniero Cantalamessa, O.F.M. Cap. - YouTube)

Creatieve stoorzender

Pater, ondertussen Kardinaal Raniero omschrijft Franciscus van Assisi als de creatieve vernieler van kerkelijke tradities, met een radicale terugkeer naar het Evangelie. Dat juist komt ook tot uiting in de naamkeuze van paus Franciscus: zijn ongemakkelijke, radicale boodschap en onophoudelijk appel om zorg te dragen voor de armen en de aarde. Paus Franciscus wil de Kerk en ons uit onze comfortzone halen. Je kunt Hem, aldus Raneiro, een creatieve stoorzender noemen.

Als we straks kerstmis vieren, is het om anderen gelukkig te maken en niemand in de kou te laten staan.