Wees altijd blij!

De derde zondag van de advent springt er uit, is anders dan de rest. Een aantal jaren geleden zag je dat ook aan de adventskaarsen in de kerk: allen droegen de paarse kleur van bekering, behalve de derde kaars. Deze was roze gekleurd, de kleur van de vreugdevolle, derde zondag van de advent. Want - ookal wordt ons geduld op de proef gesteld - op deze derde zondag van de advent mogen we ons alvast verheugen. "Wees altijd blij, bid zonder ophouden, dank God voor alles", zegt Paulus in de tweede lezing. Ondanks de vele beproevingen, blijft Paulus de hoop uitspreken die hij binnenin voelt. 

3dezondagadventweb

Gaudete is ook een middeleeuws kerstlied. Een vreugdelied waarin reeds vooruitgekeken wordt op de geboorte van Jezus en men hem nu reeds lof toe zingt. De tijd van genade is gekomen waarnaar wij verlangden. De wereld is vernieuwd. Dat brengt ons bij de twee adventsfiguren uit de eerste lezing en het evangelie: Jesaja en Johannes. Isabelle Desmidt beschrijft in haar commentaar op de zondagslezingen in het parochieblad Kerk en Leven hoe Jesaja - wat "God redt" betekent - zijn naam waar maakt: hij neemt actie! In wat Jesaja doet, zie je wie hij is. Johannes - "God is genadig" - daarentegen krijgt zelf de vraag voorgeschoteld: "Wie zijt gij?". Hij antwoordt in eerste instantie met wie hij niet is. Hij lijkt ruimte te maken, ruimte voor God opdat hij Zijn stem in hem luider kan klinken.

In hetzelfde parochieblad schrijft Erik De Smet: "Zijn de corona-maatregelen een kans om de waarachtige stilte van het kerstfeest en de menswording in de kerststal te herontdekken"?. Samen met jezuït Nikolaas Sintubin enerzijds en Geert Nicasy die een stalmeditatie maakte voor TAU- franciscaanse spiritualiteit vandaag anderzijds bekijkt hij de ware betekenis van kerstmis en reflecteren ze over de stille en heilige nacht. Mooi! 

 kersttafereel2

Zal deze noodgedwongen meer sobere en ingetogen manier van kerst vieren ons uiteindelijk met heel ons hart laten raken én zingen én er ook blijvend zijn voor elkaar, getuigend van de hoop en vreugde die altijd in ons leeft?