Elkaar tot zegen zijn

Zalige Kerst. Gelukkig nieuwjaar. Gezegend nieuwjaar ook, want Zijn zegen hebben we nodig, net als die van elkaar. We wensen gezondheid, familievreugde, vrede met elkaar, vrede in het gezin, vrede in de wereld. Aan en voor iedereen. Mogen we zoals Maria Jezus verwelkomen en dan op weg gaan naar “Elisabeth” of naar een mens voor wie we soms een omweg maken, om te luisteren, er zijn, zingen van en prijzen en dienstbaar zijn, een handje toesteken.

Pater Paul

Licht en hoop

We delen ook graag met u de kerst- en nieuwjaarswensen van Deken Marc

Genade en tederheid

In zijn catechese tijdens de algemene audiëntie van woensdag 23 december 2020 stond de paus stil bij de diepere betekenis van Kerstmis. De paus eindigt met volgende kerstwens: 

De pandemie heeft ons gedwongen afstand te houden. Jezus in de kribbe toont ons de weg van de tederheid om nabij te zijn, om menselijk te zijn. Laten we die weg gaan. Zalig Kerstfeest!

Kerstwensen van kardinaal en bisschoppen

Ook kardinaal de Kesel en de (hulp)bisschoppen maakten een gezamenlijke kerstwens. 

Bezinning

Kerstmis, een feest van blijheid omdat een Kind onder ons is geboren,
Mens en God tegelijk. God die spreekt tot jou en mij in de eenvoud van een Kind.
Daarom vieren wij feest in blijheid. Laten wij bidden om blijheid.

Kerstmis, een feest van eenvoud: omdat de herders, - marginalen -,
als eersten de ster zagen en het Kind mochten zien.
Het is een waarschuwing voor onze zelfgenoegzaamheid.
De eenvoud van het Kind spreekt tot het hart.

Kerstmis, een feest van vrede: omdat het Kind spreekt
tot allen die van goede wil zijn, die het goed menen met elkaar.
En meestal zijn wij ook wel van goede wil, zeker op een dag als vandaag.
Maar het feest van vrede duurt meestal niet zo lang.

Kerstmis, een feest van liefde.
Liefde van de moeder en het kind, liefde van de ouders voor elkaar.
Liefde van jonge mensen die elkaar graag zien.
En liefde ook van de mensen onder elkaar: een glimlach,
een schouderklopje, een bemoedigend woord.

Kerstmis, een begin, elk jaar opnieuw.
Misschien heeft het Kind het zo wel gewild,
als een voortdurend herhaalde herinnering
aan het goede en schone dat in ons allemaal zit.
Als een herinnering ook dat dit onze opdracht is, nu met Kerstmis,
maar ook alle dagen, een heel jaar lang….

(uit zondagsvieringen)