Zijn gezin, de Heilige Familie, onze familie

27 december, feest van de Heilige Familie

Simeon en Hanna, hoogbejaard en vol Godsvertrouwen, staan oog in oog met het kind van Nazareth en Zijn ouders. God komt mensen tegemoet via mensen.

Geïnspireerd door de H. Familie gaven ook onze ouders leven, liefde, geloof, licht en vrede door. Het geloof maakte van hen onbaatzuchtige, eenvoudige, toegewijde mensen. Ze stonden delend en gevend in het leven. En samen met hun liefde, kreeg ook ons leven zo nieuw perspectief. Zo kwam ook God in ons leven aan het licht en tot leven.

Sint Antonius FeestHeiligeFamilie