Tussen hoop en treurnis

We beleven rare tijden: zowel op persoonlijk, familiaal als kerkelijk vlak. En toch is de lente op komst, de dagen worden langzaam langer, en mensen hopen zich terug veilig te mogen voelen na de vaccinatie. Ondertussen zorgen mensen voor mensen, voor zieken en ouderen, en in de vele wooncentra en hospitalen.

Ondanks de hoopvolle vooruitzichten, er is veel gebeurd en treuren vele mensen om wie ze hebben verloren. Pastoor Matthias NoĆ« uit Izegem zingt over hoe het leven verder gaat ook al lijkt het stil te staan na het overlijden van een dierbare. Het is bedoeld om alle mensen die iemand zijn verloren een hart onder de riem te steken. De tekening in het clipje werd gemaakt door een studiegenoot van Matthias, namelijk kapucijn Igor De Bliquy.